Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine MYO / Yönetim ve Organizasyon Bölümü

.